Nyheter  Avdelningen  Medlem  Styrelsen  Retrieverjakt  Spanieljakt  Tolling  Viltspår  Utställning  Utbildning  Arkiv 

SSRK Avd. Norrbottens hantering av personuppgifter -->
   
Protokoll 2019: 2019-01-10 Styrelsemöte
2019-02-04 Styrelsemöte
2019-02-20 Styrelsemöte
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetplan 2019 (förslag)
   
Protokoll 2018: 2018-03-03 Årsmöte
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
2018-03-03 Styrelsemöte
2018-03-13 Styrelsemöte
2018-04-10 Styrelsemöte
2018-05-23 Styrelsemöte
2018-06-20 Styrelsemöte
2018-08-21 Styrelsemöte
2018-10-10 Styrelsemöte
2018-10-27 Styrelsemöte
   
Protokoll 2017: 2017-01-17 Styrelsemöte
  2017-01-24 Styrelsemöte
  2017-02-27 Styrelsemöte
  2017-03-05 Årsmöte
  Verksamhetsberättelse 2016
  Verksamhetsplan 2017
  2017-03-05 Konstituerande
  2017-03-20 Styrelsemöte
  2017-05-17 Styrelsemöte
  2017-09-25 Styrelsemöte
  2017-11-27 Styrelsemöte
   
Protokoll 2016: 2016-02-04 Styrelsemöte
  2016-03-06 Årsmöte
  Verksamhetsberättelse 2015
  Verksamhetsplan 2016
  2016-03-06 Konstituerande
2016-05-01 Styrelsemöte
2016-11-05 Styrelsemöte
2016-11-05 Medlemsmöte
   
Annat 2017: Minnesanteckningar funktionärsträffen Sthlm
Deltog gjorde Carina Isacsson & Anneli Utter
   
Protokoll 2015: 2015-02-28 Styrelsemöte
2015-03-21 Styrelsemöte
2015-03-21 Årsmöte
2015-03-21 Bilaga till årsmötet
2015-03-21 Konstituerande
2015-04-17 Styrelsemöte
2015-10-02 Styrelsemöte
2015-11-22 Medlemsmöte
2015-11-26 Styrelsemöte
   
Protokoll 2014: 2014-03-15 Årsmöte
  2014-03-15 Kontituerande
2014-04-27 Styrelsemöte
2014-04-27 Sektionsmöte
2014-05-24 Styrelsemöte
2014-09-11 Styrelsemöte
2014-11-11 Styrelsemöte

   

Information angående framtida retrieverklubb och spanielklubb från 2016.

SSRK Norrbottens svar på remissen gällande utredning om en framtida spanielklubb

Utredning framtida spanielklubb

SSRK Norrbottens svar på remissen gällande utredning om en framtida retrieverklubb

Utredning framtida retrieverklubb

 

   
 
  Webbmaster © SSRK Norrbotten