Nyheter  Avdelningen  Medlem  Styrelsen  Retrieverjakt  Spanieljakt  Tolling  Viltspår  Utställning  Utbildning  Arkiv 
 

Stort tack! till vår sponsor till våra spanieljaktprov i Norrbotten


Lite kort om spanieljakt:

En spaniel arbetar före dess att ett vilt skjuts, vilket betyder att hundens uppgift är att söka upp viltet, stöta det så att skottillfälle uppstår, och sedan efter skottet apportera in viltet till föraren.

Avsikten med att arrangera jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. För spaniel och retriever är det bland annat viljan till samarbete, viltintresse, apporteringsförmåga och arbetslusten som prövas men också förmågan att kunna vara passiv - att lugnt vänta på sin tur. Det finns olika former av spanieljaktprov.

Fältprov Spaniel
Ett jaktprov där en hund utvärderas i en verklig jaktsituation. Provet sker alltså på en jakt och det är varmvilt som ska apporteras (d.v.s. viltet som skjuts under jakten). Provet innehåller både markeringsuppgifter, dirigeringsuppgifter och sökarbete. Officiella Fältprov arrangeras i många länder. I Sverige är de öppna för de åtta spanielraserna.

Nybörjarprov A Spaniel
Ett jaktprov där en hund utvärderas i en verklig jaktsituation. Provet sker alltså på en jakt och det är varmvilt som ska apporteras (d.v.s. viltet som skjuts under jakten). Provet innehåller både markeringsuppgifter, dirigeringsuppgifter och sökarbete. Denna provform är liknande ovanstående Fältprov men för nybörjare.

Nybörjarprov B Spaniel
Ett jaktprov där en hund utvärderas i de situationer som kan uppstå under en jakt med spaniel. Provet innehåller både markeringsuppgifter, dirigeringsuppgifter och sökarbete. På nybörjarprov B spaniel används dummies.

Vattenprov Spaniel
En markerings- och dirigeringsuppgift i vatten där hunden måste simma hela sträckan till apporten. Skott och kast av vilt görs innan hunden ska skickas. Föraren ska alltså kunna skicka (sända) hunden ut i vattnet, där den ska hitta viltet och bära det i munnen tillbaka till föraren. Godkänt Vattenprov är en förutsättning för att kunna starta på Fältprov och Nybörjarprov A.


Jaktprovssekreterare Spaniel SSRK/NB:
Ann-Kathrin Lévin
Tfn: 070-657 56 85


Information om aktuella prov finns alltid på:
SSRK-Prov
SSRK:s hemsida
I tidningen Apportören
Här på avdelningens hemsida (SSRK-Nb jaktprov)


På SSRK-Prov är informationen alltid uppdaterad!

Avgifter för spanielprov:
Fältprov 550 kr
Nybörjarprov A 450 kr
Nybörjarprov B 350 kr
Vattenprov 250 kr


Bra att veta! (klicka bara på länken):
Hur går jag till väga för att  anmäla mig till ett  spanieljaktprov
På jaktprov; Vad betyder?
SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt   
 
  Webbmaster © SSRK Norrbotten