Nyheter  Avdelningen  Medlem  Styrelsen  Retrieverjakt  Spanieljakt  Tolling  Viltspår  Utställning  Utbildning  Arkiv 
 
SSRK Norrbottens styrelse 2018  
   
Plusgiro: 66531-5
IBAN 3595000099602600665315
Alla protokoll ligger i:
Arkivet
Orgnr: 898801-4463  
   
Ordförande:  
   
Vice ordförande: Anders Wahlberg
Tfn 070-534 34 85

Rasmyran 8
961 98 Boden
Kassör: Ann-Kathrin Lévin
Tfn 070-657 56 85
 
Sekreterare: Amanda Nilsson
Tfn 076-108 73 08
Västra Rödupp 84
956 92 Överkalix
Ledamot: Tina Siikavaara
Tfn 070-315 98 73
Ängsvägen 23
981 38 Kiruna
Ledamot: Anna Wikström
Tfn 070-681 25 14
Sundomvägen 540
975 98 Luleå
Ledamot: Ingrid Grundström
Tfn 076-632 84 48
Vitåvägen 52
955 52 Råneå
Suppleant: Ulrika Hellman
Tfn  072-232 88 65  
Suppleant: Sandra Lindgren
Tfn 070-258 98 24
Suppleant & utställningssekreterare Margaretha Larsson
Tfn 070-659 87 68
 
Jaktprovssekreterare Retriever: Carina Isacson
 
Jaktprovssekreterare Spaniel: Ann-Kathrin Lévin
 
Jaktprovssekreterare Tollare: Anders Wahlberg
 
Viltspårssekreterare: Tina Siikavaara
 
Exteriöransvarig: Ingrid Grundström
 
Utbildningsansvarig: Anna Wikström
 
Webbmaster: Susanne Jansson
 
   
Valberedningen 2018  
   
Mia-Fredrika Fredriksson
 
   
   

Lite om en Valberedning:

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda som har engagemang och kunskap att leda föreningen framåt, ledamöter, revisorer och ledamöter till en valberedning. Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Det är till valberedningen du som medlem vänder dig till om du har förslag på förtroendevalda (personerna måste vara tillfrågade först) eller om du är intresserad att delta själv. Det är både roligt och intressant att vara med och påverka sin egen avdelning, så när det är dags för årsmöte och val av ny styrelse etc, hör av dig till valberedningen och haka på!!
    
 
  Webbmaster © SSRK Norrbotten