Nyheter  Avdelningen  Medlem  Styrelsen  Retrieverjakt  Spanieljakt  Tolling  Viltspår  Utställning  Utbildning  Arkiv 
 
SSRK Norrbottens styrelse 2017  
   
Plusgiro: 66531-5
IBAN 3595000099602600665315
Alla protokoll ligger i:
Arkivet
Orgnr: 898801-4463  
   
Ordförande: Mikael Rönnbäck
Tfn 070-300 96 02
Skutgränd 3
952 62 Kalix
Vice ordförande: Anders Wahlberg
Tfn 070-534 34 85

Garvarvägen 3
952 43 Töre
Kassör: Ann-Kathrin Lévin
Tfn 070-657 56 85
Åsgatan 8
942 95 Vidsel
Sekreterare: Anneli Utter
Tfn 070-359 25 41
Lasarettsgatan 64A
982 34 Gällivare
Ledamot: Tina Siikavaara
Tfn 070-061 51 27
Ängsvägen 23
981 38 Kiruna
Ledamot: Carina Isacson
Tfn 070-642 05 77
Storvägen 37
952 04 Påläng
Ledamot: Ingrid Grundström
Tfn 076-632 84 48
Vitåvägen 52
955 52 Råneå
Suppleant: Inger Vestlund
Tfn 070-569 44 95  
Suppleant: Sandra Lindgren
Tfn 070-258 98 24
Jaktprovssekreterare Retriever: Carina Isacson
 
Jaktprovssekreterare Spaniel: Ann-Kathrin Lévin
 
Jaktprovssekreterare Tollare: Anders Wahlberg
 
Viltspårssekreterare: Tina Siikavaara
 
Utställningssekreterare: Ingrid Grundström
 
Utbildningsansvarig: Vakant
 
Webbmaster: Susanne Jansson
 
   
Valberedningen 2017  
Anders Gustavsson, sammankallande   
Mia-Fredrika Fredriksson
 
   
   

Lite om en Valberedning:

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda som har engagemang och kunskap att leda föreningen framåt, ledamöter, revisorer och ledamöter till en valberedning. Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Det är till valberedningen du som medlem vänder dig till om du har förslag på förtroendevalda (personerna måste vara tillfrågade först) eller om du är intresserad att delta själv. Det är både roligt och intressant att vara med och påverka sin egen avdelning, så när det är dags för årsmöte och val av ny styrelse etc, hör av dig till valberedningen och haka på!!
    
 
  Webbmaster © SSRK Norrbotten