Nyheter  Avdelningen  Medlem  Styrelsen  Retrieverjakt  Spanieljakt  Tolling  Viltspår  Utställning  Utbildning  Arkiv 
 
Lite kort om viltspår:
Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion.

Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Vältränade viltspårhundar fungerar också som ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs.

På viltspårprov finns två klasser - anlagsklass och öppenklass. Spåren är artificiella, vilket innebär att blod i förväg har stämplats ut på en 600 meter lång sträcka för att simulera ett skadat vilt. En domare följer med varje ekipage för att kontrollera bland annat hundens noggrannhet, fart och förmåga att utarbeta tappter. Ett realistiskt eftersöksekipage består av en hund, en förare och en skytt.
I Norrbotten har vi följande viltspårdomare:

Kiruna:
Tina Siikavaara, 070-315 98 73, t.siikavaara@gmail.com

Gällivare:
Anders Segerlund  070-6922095
Lars-Göran Olsson 070-342 78 21

Piteå
Bengt Hällström, 070-694 23 73, bengt.hllstrm@telia.com
Roger Marklund, 070-325 40 10, marklundroger@hotmail.com
 

Rörliga prov i Piteå kan även bokas via viltspåransvarig:
Fredrik Danielsson, 070-542 63 28, fredrik@ssrkpitea.se

 

Rörliga prov bokas via respektive domare eller viltspåransvarig.

Observera att anmälan och betalning görs till arrangerande SSRK-sektion. Anmälan om deltagande ska ske på blankett godkänd av SSRK.
Blanketten samt anmälningsavgift ska vara arrangerande sektion tillhanda innan deltagande i rörligt prov sker.

När domaren mottagit anmälan och betalning kommer hen att meddela datum och tid för provet.


Rörligt viltspårprov Norrbotten 1 maj - 31 oktober
Se respektive sektioners hemsidor vilka som anordnar detta.
Du hittar sektionerna under länken AvdelningenViltspårssekreterare SSRK/NB:
Tina Siikavaara
Ängsvägen 23, 981 38 Kiruna
Tfn: 070-315 98 73


Information om aktuella prov finns alltid på:
SSRK:s hemsida
I tidningen Apportören
Här på avdelningens hemsida (SSRK-Nb viltspårprov)


Avgifter för viltspårprov:
Anlagsklass 350 kr
Öppenklass 350 kr
 
Bra att veta! (klicka bara på länken):
Hur går jag tillväga för att anmäla mig på ett viltspårprov
   
 
  Webbmaster © SSRK Norrbotten