Nyheter

2023-03-06


SSRK Bodensektionen håller Extra Årsmöte söndag 26 mars kl 14
i sektionens klubblokal Forsgården i Trångfors.
2023-03-06

Årsmöteshandlingar samt justerade protokoll för årsmöte, konstituerade möte och styrelsemöten finns under arkiv.


2022-12-10

Planerade utställningar 2023 hittar du under Utställning

      

2022-12-10

Protokoll för årsmöte, konstituerade möte och styrelsemöten finns under arkiv.


2022-02-15

Sammanställning av svaren från enkäten om jaktträning och jaktprov för retriever finner du här.