Nyheter

2023-07-29

Piteåutställningen 29 juli - SSRK Norrbotten/Piteåsektionen

Utställningskatalog

Info om utställningen 070-659 87 68

Varmt välkommen!


2023-05-29

Inbjudan till utställning den 29 juli i Piteå finns under Utställning


2023-05-14

SSRK centralt har gjort en medlemsundersökning i hela organisationen. En sammanställning för avdelningarna är gjord och här är resultetet för Norrbotten.

Sammanställning av medlemsenkätsvar för Norrbotten

Resultatet för hela Sverige hittar du på SSRK.se


2023-04-05

Inbjudan till utställning den 22 juli i Boden finns under Utställning

OBS!!! Anmälan förlängd till 27 Juni


2023-03-06

Årsmöteshandlingar samt justerade protokoll för årsmöte, konstituerade möte och styrelsemöten finns under arkiv.

      

2022-12-10

Protokoll för årsmöte, konstituerade möte och styrelsemöten finns under arkiv.


2022-02-15

Sammanställning av svaren från enkäten om jaktträning och jaktprov för retriever finner du här.