Nyheter

2023-01-11


Valberedningen söker dig!


Valberedningen för SSRK Norrbotten efterlyser nu nomineringar till avdelningsstyrelsen. Uppdraget som ledamot innebär ca sex digitala styrelsemöten på 1-1.5 timmar årligen. Däremellan sker övrigt arbete enskilt

eller i grupp.


Framförallt behövs nu en ny kassör då den tidigare avgår vid årsmötet i mars. Har du, eller känner du någon, som har en smula kunskap om enkel bokföring så hör av dej! Den avgående kassören har lovat att vara behjälplig i början.


Hör av dej till valberedningen:

  • Carina Kreku 0702656639 carinakreku@hotmail.com
  • Stefan Ovrell 0736440040 Stefan.Ovrell@gmail.com


Eller till ordförande Anna Vikström vikstromanna2@gmail.com


2022-12-10


Planerade utställningar 2023 hittar du under Utställning


2022-12-10

       

Årsmöteshandlingar 2023


  • Årsmötesprotokoll 2023
  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse 2022
  • Verksamhetsplan 2023
  • Balans- och resultaträkning 2022
  • Budget 2023
  • Revisionsberättelse
  • Valberedningens förslag 


2022-12-10

Protokoll för årsmöte, konstituerade möte och styrelsemöten finns under arkiv.


2022-02-15

Sammanställning av svaren från enkäten om jaktträning och jaktprov för retriever finner du här.
Enkätsvaren kommer även lyftas på årsmötet så delta gärna där om du vill höra mer kring denna enkät.