Avdelningen

SSRK Norrbottens avdelning är en av 14 avdelningar inom Svenska spaniel och retrieverklubben - SSRK.

Norrbottensavdelningen omfattar 5 st. sektioner:


SSRK Kirunasektionen

  epost ordförande samt kassör


SSRK Kalixsektionen

  epost ordförande samt sekreterare


SSRK Bodensektionen

   epost


SSRK Luleåsektionen

  epost styrelsen samt sekreterare


SSRK Piteåsektionen

  epost ordförande samt sekreterare

Som medlem kan du påverka din avdelning och din sektion genom att ex komma med förslag på aktiviteter, hjälpa till som funktionär, eller varför inte bli aktiv i styrelsen i avdelningen/sektionen. Desto fler medlemmar som är aktiva, desto roligare och bättre blir det!


Som medlem får du:
-Rätt till utbildningar, träningar, kurser, träffar etc.
-Du får rätt att deltaga på SSRK:s utställningar, viltspårprov och jaktprov.
-Du får möjlighet att påverka din klubb och dess rasers utveckling.
-Du får tidningen APPORTÖREN 4ggr/år.
-Genom ditt medlemsskap får du också erbjudande fr. SSRK:s sponsorer.


Medlemsavgift:
-425 kr/år för medlem bosatt i Sverige.
-150 kr/år för familjemedlem.
Du tecknar medlemsskap på ssrk.se

Det är var du bor och är skriven som avgör vilken avdelning och vilken sektion du knyts till. Vilken sektion i Norrbotten du knyts till avgörs av ditt postnummer.Information om avdelningen


Organisationsnummer: 898801-4463


PlusGiro: 665 31-5


Swish: 123 295 86 76

Styrelsen

Ordförande
Anna Vikström

070-681 25 14
Sundomsvägen 540
975 98 Luleå


Vice ordförande/exteriöransvarig

Ingrid Grundström

076-632 84 48
Vitåvägen 52
955 52 Råneå


Ledamot/kassör
Frida Larsson

076 837 9061

Södra Prästholm 597

955 91 Råneå


Ledamot/sekreterare

Åsa Holm-Rosén

072 599 6482

Borgmästarevägen 14 

973 42 Luleå


Ledamot/viltspåransvarig

Tina Siikavaara 

070-315 98 73

Ängsvägen 23
981 38 Kiruna


Ledamot/jaktprovssekreterare spaniel
Ann-Katriné Levin 

070-657 56 85
Sihedsgatan 13
942 33 Älvsbyn


Ledamot

Vakant


Suppleant

Ann Lidström

Astrid Rendahl

Pauline Asplund


Revisor
Lasse Bergwall
Pia Nerdrum


Revisorsuppleant
Inger Westlund


Valberedning
Carina Kreku ~ Sammankallande
Christina Kero


---------------------------------

Ansvarig FB-R

(adjungerad)
Lisbeth Alakangas

Tel 070-578 10 84


Aktivitetsansvarig för tollare

(adjungerad)
Maria Lindfors


Jaktprovssekreterare retriever

Ordförande sammankallande för jaktprovsansvariga i sektionerna.


Webbansvarig

Mia-Fredrika Fredriksson~ 070-587 64 26