Avdelningen

SSRK Norrbottens avdelning är en av 14 avdelningar inom Svenska spaniel och retrieverklubben - SSRK.

Norrbottensavdelningen omfattar 5 st. sektioner:
-SSRK Kirunasektionen
-SSRK Kalixsektionen
-SSRK-Bodensektionen
-SSRK Luleåsektionen
-SSRK Piteåsektionen

Som medlem kan du påverka din avdelning och din sektion genom att ex komma med förslag på aktiviteter, hjälpa till som funktionär, eller varför inte bli aktiv i styrelsen i avdelningen/sektionen. Desto fler medlemmar som är aktiva, desto roligare och bättre blir det!


Som medlem får du:
-Rätt till utbildningar, träningar, kurser, träffar etc.
-Du får rätt att deltaga på SSRK:s utställningar, viltspårprov och jaktprov.
-Du får möjlighet att påverka din klubb och dess rasers utveckling.
-Du får tidningen APPORTÖREN 4ggr/år.
-Genom ditt medlemsskap får du också erbjudande fr. SSRK:s sponsorer.


Medlemsavgift:
-425 kr/år för medlem bosatt i Sverige.
-150 kr/år för familjemedlem.
Du tecknar medlemsskap på ssrk.se

Det är var du bor och är skriven som avgör vilken avdelning och vilken sektion du knyts till. Vilken sektion i Norrbotten du knyts till avgörs av ditt postnummer.


Styrelsen

Ordförande
Anna Vikström ~ 070-681 25 14
Sundomsvägen 540
975 98 Luleå


Vice ordförande/exteriöransvarig

Ingrid Grundström ~ 076-632 84 48
Vitåvägen 52
955 52 Råneå


Ledamot/kassör
Sverker Bergdahl ~ 070-587 11 03
Vattugatan 3
972 39 Luleå


Ledamot/sekreterare/viltspåransvarig

Tina Siikavaara - 070-315 98 73

Ängsvägen 23
981 38 Kiruna


Ledamot/jaktprovssekreterare spaniel
Ann-Katriné Levin ~ 070-657 56 85
Sihedsgatan 13
942 33 Älvsbyn


Ledamot/utbildningsansvarig/FB-R
Lisbeth Alakangas ~ 070-578 10 84
Svedjan 25
961 93 Boden


Ledamot

Susanne Suomi


Suppleant

Ann Lidström


Suppleant
Astrid Rendahl ~ 070-347 80 68
Skäretvägen
961 96 Boden


Revisor
Lasse Bergwall
Elin Rahkola


Revisorsuppleant
Inger Westlund

Ulrika Öström


Valberedning
Sammankallande
Carina Kreku ~
Stefan Ovrell


---------------------------------


Jaktprovssekreterare tollare
(adjungerad)
Anders Wahlberg ~ 070-534 34 85
Rasmyran 8
961 98 Boden


Jaktprovssekreterare retriever

(adjungerad)
Carina Isacson ~ 070-642 05 77
Storvägen 37
952 04 Påläng


Webbansvarig

Mia-Fredrika Fredriksson~ 070-587 64 26