Avdelningen

SSRK Norrbottensavdelningen är en avdelning inom Svenska spaniel och retrieverklubben.

Norrbottensavdelningen omfattar 5 st. sektioner:


SSRK Kirunasektionen

  epost ordförande samt kassör


SSRK Kalixsektionen

  epost ordförande samt sekreterare


SSRK Bodensektionen

   epost


SSRK Luleåsektionen

  epost styrelsen samt sekreterare


SSRK Piteåsektionen


Som medlem kan du påverka din avdelning och din sektion genom att ex komma med förslag på aktiviteter, hjälpa till som funktionär, eller varför inte bli aktiv i styrelsen i avdelningen/sektionen. Desto fler medlemmar som är aktiva, desto roligare och bättre blir det!


Som medlem får du:
-Rätt till utbildningar, träningar, kurser, träffar etc.
-Du får rätt att deltaga på SSRK:s utställningar, viltspårprov och jaktprov.
-Du får möjlighet att påverka din klubb och dess rasers utveckling.
-Du får tidningen APPORTÖREN 4ggr/år.
-Genom ditt medlemsskap får du också erbjudande fr. SSRK:s sponsorer.


Medlemsavgift:
-425 kr/år för medlem bosatt i Sverige.
-150 kr/år för familjemedlem.
Du tecknar medlemsskap på ssrk.se

Det är var du bor och är skriven som avgör vilken avdelning och vilken sektion du knyts till. Vilken sektion i Norrbotten du knyts till avgörs av ditt postnummer.Information om avdelningen


Organisationsnummer: 898801-4463


PlusGiro: 665 31-5


Swish: 123 295 86 76

Styrelsen

Ordförande
Anna Vikström

070-681 25 14
Sundomsvägen 540
975 98 Luleå


Vice ordförande

Linda Edeblom


Ledamot/kassör
Frida Larsson

076 837 9061

Södra Prästholm 597

955 91 Råneå


Ledamot/sekreterare

Åsa Holm-Rosén

072 599 6482

Borgmästarevägen 14 

973 42 Luleå


Ledamot

Anneli Utter

Eva Vikermo Rajala

Veronica Holmqvist


Suppleant

Ann-Katriné Levin

Carina Kreku

Maria Lindfors


Revisor
Lasse Bergwall
Pia Nerdrum


Revisorsuppleant
Inger Westlund


Valberedning
Christina Kero ~ sammankallande

Maria Sandlund


---------------------------------

Utställningskommittén

Eva Vikermo Rajala - sammankallande

Linda Edeblom

Veronica Holmqvist


Jaktprovssekreterare Retriever

Anneli Utter


Jaktprovssekreterare Spaniel

Ann-Katriné Levin

070-657 56 85
Sihedsgatan 13
942 33 Älvsbyn


Jaktprovskommittén

Anneli Utter - sammankallande

Carina Kreku


Ansvarig FB-R

(adjungerad)
Lisbeth Alakangas

Tel 070-578 10 84


Aktivitetsansvarig tollare

Maria Lindfors


Webbansvarig

Mia-Fredrika Fredriksson~ 070-587 64 26