Avdelningen

SSRK Norrbottens avdelning är en av 14 avdelningar inom Svenska spaniel och retrieverklubben - SSRK.

Norrbottensavdelningen omfattar 5 st. sektioner:
-SSRK Kirunasektionen
-SSRK Kalixsektionen
-SSRK-Bodensektionen
-SSRK Luleåsektionen
-SSRK Piteåsektionen

Som medlem kan du påverka din avdelning och din sektion genom att ex komma med förslag på aktiviteter, hjälpa till som funktionär, eller varför inte bli aktiv i styrelsen i avdelningen/sektionen. Desto fler medlemmar som är aktiva, desto roligare och bättre blir det!


Som medlem får du:
-Rätt till utbildningar, träningar, kurser, träffar etc.
-Du får rätt att deltaga på SSRK:s utställningar, viltspårprov och jaktprov.
-Du får möjlighet att påverka din klubb och dess rasers utveckling.
-Du får tidningen APPORTÖREN 4ggr/år.
-Genom ditt medlemsskap får du också erbjudande fr. SSRK:s sponsorer.


Medlemsavgift:
-375Kr/år för medlem bosatt i Sverige.
-150Kr/år för familjemedlem.
Du tecknar medlemsskap på ssrk.se

Det är var du bor och är skriven som avgör vilken avdelning och vilken sektion du knyts till. Vilken sektion i Norrbotten du knyts till avgörs av ditt postnummer.


Styrelsen

Ordförande
Anna Vikström ~ 070-681 25 14
Sundomsvägen 540
975 98 Luleå


Vice ordförande samt
Jaktprovssekreterare retriever
Carina Isacson ~ 070-642 05 77
Storvägen 37
952 04 Påläng


Ledamot/kassör
Sverker Bergdahl ~ 070-587 11 03
Vattugatan 3
972 39 Luleå


Ledamot/sekreterare

Tina Siikavaara - 070-315 98 73

Ängsvägen 23
981 38 Kiruna


Ledamot
Jaktprovssekreterare spaniel
Ann-Katriné Levin ~ 070-657 56 85
Sihedsgatan 13
942 33 Älvsbyn


Ledamot/utbildningsansvarig FB-R
Lisbeth Alakangas ~ 070-578 10 84
Svedjan 25
961 93 Boden


Ledamot/exteriöransvarig
Ingrid Grundström ~ 076-632 84 48
Vitåvägen 52
955 52 Råneå


Viltspåransvarig
Tina Siikavaara ~ 070-315 98 73
Ängsvägen 23
981 38 Kiruna


Suppleant/webansvarig

Anneli Utter ~ 070-359 25 41
Lasarettsgatan 64A
982 34 Gällivare


Suppleant
Astrid Rendahl ~ 070-347 80 68
Skäretvägen
961 96 Boden


Jaktprovssekreterare tollare
(adjungerad)
Anders Wahlberg ~ 070-534 34 85
Rasmyran 8
961 98 Boden


Revisor
Lasse Bergwall
Ida Quvang


Revisorsuppleant
Inger Westlund

Stig Holmfrid


Valberedning
Sammankallande
Mia-Fredrika Fredriksson ~ 070-587 64 26
Mariebäcksvägen 220
975 94 Luleå

Mikael Rönnbäck
Hans Sundberg