Arkiv

Protokoll styrelsemöten 2020
2020-01-16

2020-02-20

Protokoll styrelsemöten 2019
2019-12-18
2019-12-03
2019-09-24
2019-08-22
2019-05-22
2019-05-04 konstituerande
2019-04-03 
2019-02-20
2019-02-04
2019-01-10

Protokoll styrelsemöten 2018
2018-10-27

2018-10-10
2018-08-21
2018-06-20
2018-05-23
2018-04-10
2018-03-13
2018-03-03

Protokoll styrelsemöten 2017


Protokoll styrelsemöten 2016


Protokoll styrelsemöten 2015


Protokoll styrelsemöten 2014


Årsmötesprotokoll:
2019 Extrainsatt årsmöte
Bilaga2 omedelbar justering
2019
2018
2017
2016
2015
2015 bilaga
2014

Verksamhetsberättelser:
2018
2017
2016
2015

Verksamhetplaner:
2019
2018 (finns inget)
2017
2016


Medlemsmöten: